1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102
1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102

$130,000

1296 N 61st Street, Kansas City, KS, 66102

19
Courtesy of: BHG Kansas City Homes

Mortgage calculator